ΕΡΧΕΣΑΙ ΜΑΘΗΤΗΣ, ΦΕΥΓΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ !

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2004

athens-2004
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΕΕ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΤΕΕ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2011

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΑ.Λ. (Α΄ Ομάδα – Εσπερινά) – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΑ.Λ. (Α΄ Ομάδα – Ημερήσια) – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΑ.Λ. (Β΄ Ομάδα – Ημερήσια) – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΠΑ.Λ. (Β΄ Ομάδα – Ημερήσια) – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Θέματα πανελλαδικών εξετάσεων 2013

2013 (1)
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΑΡΧΑΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΑΡΧΑΙΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΑΡΧΑΙΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Δ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΑ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΠΑΛ – Α΄ ΟΜΑΔΑ (ΕΣΠΕΡΙΝΑ) – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΑΛ – Α΄ ΟΜΑΔΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ) – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΑΛ – Β΄ ΟΜΑΔΑ – ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΠΑΛ – Β΄ ΟΜΑΔΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ